Friday, April 10, 2009" tAnpa masalah atAu UjiAn tidAk akAn wujUd kematangan kErAna pengalaman dalAm mEnyEleSaikAn mAsalAh adAlah guru terbaik dalAm mEnjAmin kejayaan dAlam kehidupan.."

No comments:

Post a Comment